Đường ống ngầm ngoài khơi các mỏ Lô 09-1 của Liên doanh Việt - Nga “Vietsovpetro” được chế tạo bằng thép carbon, làm việc trong điều kiện hàm lượng nước đồng hành cùng các tạp chất ăn mòn ngày càng cao.

Tìm nhanh