Bài báo phân tích kết quả triển khai chương trình sử dụng năng lượng hiệu quả ở 2 nhà máy lọc dầu điển hình ở Cộng hòa Liên bang Đức (là Bayernoil và PCK), từ đó rút ra một số kinh nghiệm có thể áp dụng cho các nhà máy lọc dầu ở Việt Nam.

Nhựa sinh học và khả năng triển khai tại Việt Nam

0,46 MB; trang Ngày phát hành: 08/05/2020

Ô nhiễm môi trường do sử dụng vật liệu nhựa, đặc biệt là sản phẩm nhựa sử dụng một lần và tình trạng nóng lên toàn cầu do phát thải CO2 đã thúc đẩy sự phát triển của ngành sản xuất nhựa sinh học.

Bài viết giới thiệu giải pháp tìm kiếm, đánh giá, lựa chọn các nguồn dầu thô để thay thế một phần hoặc hoàn toàn dầu thô Bạch Hổ nhằm đa dạng hóa nguồn nguyên liệu, đảm bảo ổn định công suất chế biến cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất mà không phải thay đổi thiết kế của Nhà máy.

Kết quả của công trình đã giúp Nhà máy Lọc dầu Dung Quất giải quyết được vấn đề thiếu hụt nguồn propylene nguyên liệu cung cấp cho Phân xưởng Polypropylene (PP) sản xuất hạt nhựa polypropylene.

Với những đối tượng khai thác có nhiều tập vỉa mỏng nằm sát nhau, các tầng dầu nước đan xen, áp dụng các phương pháp ngăn cách nước cơ học truyền thống có thể bít luôn các kênh dẫn có lưu lượng dầu lớn nằm ở khu vực lân cận.

Tìm nhanh