Triển vọng LNG toàn cầu 2017

0,35 MB; 3 trang Ngày phát hành: 29/09/2017

Theo Bloomberg New Energy Finance (BNEF), tình trạng dư thừa LNG không ảnh hưởng nghiêm trọng đến đầu tư và làm hạ giá LNG như dự báo.

Sản lượng khai thác tại Vịnh Mexico tiếp tục tăng

0,36 MB; 3 trang Ngày phát hành: 31/08/2017

Vịnh Mexico, cả trên bờ và ngoài khơi, là một trong những khu vực quan trọng nhất xét về các nguồn năng lượng và cơ sở hạ tầng. Sản lượng khai thác ngoài khơi của vịnh Mexico chiếm 17% tổng sản lượng dầu thô và 5% tổng sản lượng khí khô của Mỹ. Các nhà máy lọc dầu tại khu vực vịnh Mexico chiếm trên 45% tổng công suất lọc dầu và 51% tổng công suất chế biến khí của Mỹ.

Tìm nhanh