Phương pháp kết hợp tạo thuận lợi cho công tác khoan

0,35 MB; 3 trang Ngày phát hành: 29/09/2017

Phương pháp khoan kiểm soát áp suất (MPD) duy trì áp suất đáy giếng (CBHP) bằng việc áp dụng đối áp bề mặt (SBP) trong hệ thống vòng kín, giúp cải thiện công tác khoan mà vẫn đảm bảo sự toàn vẹn thành giếng và đặc biệt hiệu quả khi kết hợp với các kỹ thuật gia cố thành giếng (WBS), giúp giảm rủi ro và chi phí khoan.

Giải pháp đóng và hủy giếng khoan an toàn, hiệu quả

0,5 MB; 2 trang Ngày phát hành: 31/07/2017

Một hệ thống nút mới đã được thiết kế giúp đóng và hủy giếng khoan an toàn, hiệu quả và tiết kiệm hơn bằng cách tăng tải treo, giảm việc xử lý trang thiết bị giàn khoan, cho phép kiểm tra áp suất cả trên và dưới nút.

Tìm nhanh