Theo Bloomberg New Energy Finance (BNEF), đến năm 2040 dự kiến thế giới sẽ đầu tư 10,2 nghìn tỷ USD cho các dự án sản xuất điện mới. Trong đó, 72% được đầu tư cho các dự án năng lượng tái tạo, chủ yếu là điện gió và mặt trời.

Tìm nhanh