Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu giải pháp sử dụng khí đồng hành tại các mỏ Bạch Hổ và mỏ Rồng để phát triển hệ thống cung cấp điện cho các công trình biển bằng cáp ngầm từ hệ thống cung cấp và truyền tải điện tập trung.

Tìm nhanh