Chiến lược các công ty dầu khí - thách thức trước biến động và khủng hoảng

(trang)
0,26 (MB)

Các công ty dầu khí đang đối mặt với thách thức lớn trong năm 2020 khi đại dịch COVID-19 bùng phát và giá dầu giảm mạnh. Bên cạnh đó là những thay đổi đã diễn ra trong nhiều năm qua trên các lĩnh vực năng lượng tái tạo, biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, và tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 lên ngành năng lượng. Những xu thế mới này đòi hỏi các công ty dầu khí cần rà soát mô hình kinh doanh và điều chỉnh chiến lược phát triển để kịp thời thích ứng với biến động và khủng hoảng.

Bình luận

Đăng nhập  tại đây  Bình luận
Đánh giá tài liệu 

  Các bài báo liên quan (hiển thị theo từ khóa)

  Chiến lược phát triển của Eni đến năm 2050

  Chiến lược phát triển của Eni đến năm 2050

  Chiến lược tăng trưởng liên tục và bền vững của Petronas

  Chiến lược tăng trưởng liên tục và bền vững của Petronas

  Đề xuất một số định hướng bổ sung, sửa đổi Chiến lược phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

  Đề xuất một số định hướng bổ sung, sửa đổi Chiến lược phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

  Dự trữ dầu chiến lược - cơ hội và thách thức của Việt Nam trong dự trữ dầu chiến lược quốc gia

  Dự trữ dầu chiến lược - cơ hội và thách thức của Việt Nam trong dự trữ dầu chiến lược quốc gia

  Nghị quyết số 55-NQ/TW và định hướng chiến lược đối với ngành Dầu khí Việt Nam

  Nghị quyết số 55-NQ/TW và định hướng chiến lược đối với ngành Dầu khí Việt Nam

  Chiến lược phát triển của Pertamina, kế hoạch đến năm 2025

  Chiến lược phát triển của Pertamina, kế hoạch đến năm 2025

  Cung - cầu khí tự nhiên và vai trò của khí phi truyền thống trong quá trình chuyển đổi năng lượng

  Cung - cầu khí tự nhiên và vai trò của khí phi truyền thống trong quá trình chuyển đổi năng lượng

  Dự báo xu hướng chuyển dịch năng lượng của thế giới đến năm 2050

  Dự báo xu hướng chuyển dịch năng lượng của thế giới đến năm 2050

  Xác định tác động của dòng hải dương đến kết cấu trụ/đường ống dẫn của giàn khoan tại khu vực nước sâu

  Xác định tác động của dòng hải dương đến kết cấu trụ/đường ống dẫn của giàn khoan tại khu vực nước sâu

  Nghiên cứu, cập nhật, rà soát hướng dẫn lựa chọn lưu giữ, sử dụng và thải bỏ hóa chất trong các hoạt động dầu khí

  Nghiên cứu, cập nhật, rà soát hướng dẫn lựa chọn lưu giữ, sử dụng và thải bỏ hóa chất trong các hoạt động dầu khí

  Nâng cao hiệu quả xây dựng giếng khoan dầu khí trên quan điểm ổn định trạng thái bền cơ học

  Nâng cao hiệu quả xây dựng giếng khoan dầu khí trên quan điểm ổn định trạng thái bền cơ học

  Những hệ lụy và thay đổi trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu của thế giới khi Mỹ rút khỏi Hiệp định Paris

  Những hệ lụy và thay đổi trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu của thế giới khi Mỹ rút khỏi Hiệp định Paris

  Xây dựng bản đồ nhạy cảm môi trường và bổ sung kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Thanh Hóa

  Xây dựng bản đồ nhạy cảm môi trường và bổ sung kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Thanh Hóa

  Đặc điểm thạch học và sự phân bố của trùng lỗ trong đá vôi permian phía Nam Lô 106, bể Sông Hồng

  Đặc điểm thạch học và sự phân bố của trùng lỗ trong đá vôi permian phía Nam Lô 106, bể Sông Hồng

  Xây dựng hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong triển khai dự án ngành dầu khí

  Xây dựng hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong triển khai dự án ngành dầu khí

  Nâng cao hiệu quả xử lý, minh giải tài liệu kiểm tra trạng thái kỹ thuật ống chống bằng máy đo hình ảnh giếng khoan và máy đo đường kính đa kênh

  Nâng cao hiệu quả xử lý, minh giải tài liệu kiểm tra trạng thái kỹ thuật ống chống bằng máy đo hình ảnh giếng khoan và máy đo đường kính đa kênh

  Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của tổ hợp ức chế ăn mòn - chống đóng cặn trong điều kiện mô phỏng dòng chảy động trên hệ thiết bị flowloop

  Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của tổ hợp ức chế ăn mòn - chống đóng cặn trong điều kiện mô phỏng dòng chảy động trên hệ thiết bị flowloop

  Nghiên cứu tối ưu tổ hợp hóa phẩm bơm ép để tăng cường thu hồi dầu

  Nghiên cứu tối ưu tổ hợp hóa phẩm bơm ép để tăng cường thu hồi dầu

  Nghiên cứu tối ưu điều kiện thu hồi La3+ từ xúc tác FCC thải của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất bằng phương pháp ngâm chiết sử dụng HNO3

  Nghiên cứu tối ưu điều kiện thu hồi La3+ từ xúc tác FCC thải của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất bằng phương pháp ngâm chiết sử dụng HNO3

  Nghiên cứu điều chế xúc tác MCM-41 chứa wolfram sử dụng cho quá trình oxy hóa khử lưu huỳnh trong nhiên liệu

  Nghiên cứu điều chế xúc tác MCM-41 chứa wolfram sử dụng cho quá trình oxy hóa khử lưu huỳnh trong nhiên liệu

  Ứng dụng bơm điện chìm cho các giếng khai thác thân dầu móng nứt nẻ mỏ Sư Tử Vàng

  Ứng dụng bơm điện chìm cho các giếng khai thác thân dầu móng nứt nẻ mỏ Sư Tử Vàng

  Nghiên cứu tổng hợp và đánh giá vật liệu siêu xốp ứng dụng xử lý dầu tràn dựa trên cellulose tự nhiên trích ly từ giấy in thải

  Nghiên cứu tổng hợp và đánh giá vật liệu siêu xốp ứng dụng xử lý dầu tràn dựa trên cellulose tự nhiên trích ly từ giấy in thải

  Pin nhiên liệu - nguồn năng lượng tương lai

  Pin nhiên liệu - nguồn năng lượng tương lai