Chiến lược tăng trưởng liên tục và bền vững của Petronas

(trang)
1,08 (MB)

Petronas (Petroliam Nasional Bhd) - Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia gần đây luôn có mặt trong Top 10 công ty dầu khí có thương hiệu mạnh nhất thế giới. Trong xu hướng chuyển dịch năng lượng, Petronas đổi mới mạnh mẽ, hoàn thiện chiến lược phát triển với 3 hướng hành động nhằm bảo đảm khả năng tăng trưởng liên tục và bền vững trong tương lai: (i) Tối đa hóa giá trị các tài sản tạo ra dòng tiền lớn và ổn định cho kết quả kinh doanh; (ii) Mở rộng phạm vi lĩnh vực kinh doanh cốt lõi; (iii) “Thám hiểm” các lĩnh vực hoạt động chưa từng trải nghiệm. Bài viết giới thiệu chiến lược phát triển của Petronas, đặc biệt là mô hình kinh doanh tích hợp để tối đa hóa chuỗi giá trị dầu khí, và cách kết hợp các mục tiêu tăng trưởng, đổi mới và hợp tác khi hoạt động kinh doanh vượt ra ngoài lĩnh vực truyền thống.

Bình luận

Đăng nhập  tại đây  Bình luận
Đánh giá tài liệu 

  Các bài báo liên quan (hiển thị theo từ khóa)

  Chiến lược phát triển của Eni đến năm 2050

  Chiến lược phát triển của Eni đến năm 2050

  Chiến lược các công ty dầu khí - thách thức trước biến động và khủng hoảng

  Chiến lược các công ty dầu khí - thách thức trước biến động và khủng hoảng

  Đề xuất một số định hướng bổ sung, sửa đổi Chiến lược phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

  Đề xuất một số định hướng bổ sung, sửa đổi Chiến lược phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

  Dự trữ dầu chiến lược - cơ hội và thách thức của Việt Nam trong dự trữ dầu chiến lược quốc gia

  Dự trữ dầu chiến lược - cơ hội và thách thức của Việt Nam trong dự trữ dầu chiến lược quốc gia

  Nghị quyết số 55-NQ/TW và định hướng chiến lược đối với ngành Dầu khí Việt Nam

  Nghị quyết số 55-NQ/TW và định hướng chiến lược đối với ngành Dầu khí Việt Nam

  Chiến lược phát triển của Pertamina, kế hoạch đến năm 2025

  Chiến lược phát triển của Pertamina, kế hoạch đến năm 2025

  Mô hình tổ chức quản lý hoạt động dầu khí thượng nguồn của Petronas

  Mô hình tổ chức quản lý hoạt động dầu khí thượng nguồn của Petronas

  Công ty dầu khí quốc gia trong mối quan hệ với nhà nước

  Công ty dầu khí quốc gia trong mối quan hệ với nhà nước

  Hệ thống tiêu chí đánh giá hoạt động nhà thầu/người điều hành của Petronas và một số khuyến nghị trong quản lý hoạt động thăm dò khai thác dầu khí tại Việt Nam

  Hệ thống tiêu chí đánh giá hoạt động nhà thầu/người điều hành của Petronas và một số khuyến nghị trong quản lý hoạt động thăm dò khai thác dầu khí tại Việt Nam