Khủng hoảng giá dầu và bài học kinh nghiệm từ Petronas

(trang)
0,88 (MB)
1 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
2 Viện Dầu khí Việt Nam
Bất kỳ cuộc khủng hoảng nào cũng tạo ra rủi ro và/hoặc là cơ hội thuận lợi để các doanh nghiệp gia tăng tài sản, lợi nhuận. Trong hơn 15 năm qua, thị trường trải qua 4 cuộc khủng hoảng giá dầu (cả tăng và giảm giá) khiến các công ty dầu khí trên thế giới gặp khó khăn. Tuy nhiên, công ty dầu khí quốc gia Malaysia - Petroliam Nasional Berhad (Petronas) đã có chiến lược hợp lý để vượt qua các cuộc khủng hoảng giá dầu. Những thay đổi về cơ chế điều hành, đầu tư… của Petronas trong gần 2 thập kỷ qua có thể xem là bài học kinh nghiệm cho các công ty dầu khí quốc gia tham khảo.

Bình luận

Đăng nhập  tại đây  Bình luận
Đánh giá tài liệu 

  Các bài báo liên quan (hiển thị theo từ khóa)

  Mô hình tổ chức quản lý hoạt động dầu khí thượng nguồn của Petronas

  Mô hình tổ chức quản lý hoạt động dầu khí thượng nguồn của Petronas

  Chiến lược tăng trưởng liên tục và bền vững của Petronas

  Chiến lược tăng trưởng liên tục và bền vững của Petronas

  Công ty dầu khí quốc gia trong mối quan hệ với nhà nước

  Công ty dầu khí quốc gia trong mối quan hệ với nhà nước

  Hệ thống tiêu chí đánh giá hoạt động nhà thầu/người điều hành của Petronas và một số khuyến nghị trong quản lý hoạt động thăm dò khai thác dầu khí tại Việt Nam

  Hệ thống tiêu chí đánh giá hoạt động nhà thầu/người điều hành của Petronas và một số khuyến nghị trong quản lý hoạt động thăm dò khai thác dầu khí tại Việt Nam