Nghiên cứu mối liên hệ giữa các thành tạo núi lửa trẻ với bể Cửu Long

2 (trang)
0,26 (MB)
Việt Nam có nhiều núi lửa đã hoạt động ở Tây Nguyên, ngoài biển trong kỷ Đệ Tứ (gần nhất ghi nhận được là ở Hòn Tro ngoài biển Bình Thuận năm 1923). Do đó, bài viết đưa ra 1 vài ý kiến trao đổi về mối liên hệ giữa các thành tạo núi lửa trẻ với bể Cửu Long.

Bình luận

Đăng nhập  tại đây  Bình luận
Đánh giá tài liệu 

    Các bài báo liên quan (hiển thị theo từ khóa)

    Chưa có dữ liệu...