Tại Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nhấn mạnh: Trong khó khăn, bản lĩnh và vai trò hạt nhân của Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam được khẳng định, nội lực của người Dầu khí đã thể hiện được tinh thần và ý chí của những người đi tìm lửa…

Trong giai đoạn 2020 - 2025, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, phát triển Tập đoàn giữ vai trò nòng cốt, chủ lực, đầu tàu, có tiềm lực mạnh về tài chính và trình độ khoa học công nghệ tiên tiến; có sức cạnh tranh cao, thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển ngành Dầu khí. Tập trung phát triển các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính: tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, công nghiệp khí, chế biến dầu khí, công nghiệp điện và năng lượng tái tạo, dịch vụ kỹ thuật dầu khí chất lượng cao. Bảo toàn và phát triển nguồn vốn; gắn hoạt động sản xuất, kinh doanh với bảo vệ môi trường và an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

Ngày 3/8/2020, tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) và Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP (PVChem) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác.

Chuyên mục

Tin nổi bật