Ngày 3/8/2020, tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) và Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP (PVChem) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác.

Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro" cho biết tính đến 1 giờ 15 phút ngày 2/8/2020, sản lượng khai thác khí mỏ Thiên Ưng (Lô 04-3) cán mốc 500 triệu m3 sau gần 4 năm (1.322 ngày) vận hành kể từ thời điểm khai thác dòng khí và condensate đầu tiên từ giếng TU-6.

Ngày 28/7/2020, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã ký Thỏa thuận chuyển giao Lô 09-2/09 cho Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro" điều hành; đồng thời ký kết các thoả thuận chung với Zarubezhneft và Vietsovpetro

Chuyên mục

Tin nổi bật