Trong năm 2021, Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem) đặt mục tiêu sản lượng sản xuất đạt 12.000 tấn, tổng doanh thu 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 22 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 14,5 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 75 tỷ đồng; xây dựng phương án tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng với kế hoạch mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung các dự án đầu tư trọng điểm.

Ngày 8/6/2021, Lễ ký gia hạn Hợp đồng liên doanh M-I Vietnam giữa Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem) và Schlumberger Investment Services B.V (SISBV) được tổ chức trực tuyến tại các điểm cầu Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Vũng Tàu, Hague (Hà Lan), Kuala Lumpur (Malaysia), Bangkok (Thái Lan) và Yangon (Myanmar).

Chuyên mục

Tin nổi bật