Thứ tư, 09/06/2021

ExxonMobil công bố phát hiện Longtail-3 ngoài khơi Guyana

ExxonMobil ngày 9/6/2021 đã công bố phát hiện tại giếng Longtail-3 ở Lô Stabroek ngoài khơi Guyana. Giếng Longtail-3 bắt gặp vỉa chứa hydrocacbon chất lượng tốt có chiều dày 70 mét, nằm dưới phát hiện Longtail-1. Giếng nằm cách giếng Longtail-1 3,5 kilometers về phía nam và được khoan ở độ sâu hơn 1860 m nước bằng tàu khoan Stena DrillMAX.

Cùng với các phát hiện gần đây của ExxonMobil tại Uaru-2, phát hiện tại giếng Longtail-3 có khả năng tăng trữ lượng ước tính của ExxonMobil trong lô Stabroek.

Giếng Longtail-1 tại Lô Stabroek được khoan vào năm 2018, bắt gặp vỉa cát kết chứa dầu chất lượng tốt có chiều dày khoảng 78 m.

ExxonMobil đã triển khai thêm hai tàu khoan trong Quý I/2021; tàu Stena DrillMAX và Noble Sam Croft để thăm dò và đánh giá thêm, đồng thời tiếp tục phát triển các hoạt động khoan ngoài khơi Guyana. Khi công ty tiến hành chiến dịch khoan 15 giếng trong lô Stabroek, DrillMAX sẽ khoan giếng Whiptail-1, trong khi Noble Sam Croft hỗ trợ khoan phát hiện Liza Phase 2.

Trong chương trình khoan khác ở Lô Stabroek, giếng Mako-2 đã xác nhận chất lượng, độ dày và mức độ hình thành của vỉa, còn giếng thăm dò Koebi-1 trong Lô Stabroek đã cho thấy bằng chứng về các hydrocacbon phi thương mại.

Lô Stabroek có diện tích 26.800 km2. Công ty liên kết của ExxonMobil, Esso Exploration and Production Guyana Limited là nhà điều hành và nắm giữ 45% quyền lợi trong Lô Stabroek. Các đối tác là Hess Guyana Exploration Ltd. (30%) và CNOOC Petroleum Guyana Limited, công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của CNOOC Limited (25%).

Hiền Trang (theo ExxonMobil)

Tin liên quan

Chuyên mục

Tin nổi bật