Thứ tư, 28/07/2021

ExxonMobil công bố phát hiện Whiptail ngoài khơi Guyana

Ngày 28/7/2021, ExxonMobil đã công bố phát hiện mới tại Whiptail thuộc Lô Stabroek, ngoài khơi Guyana. Giếng Whiptail-1 bắt gặp các vỉa chứa dầu chất lượng tốt có độ dày tầng sản phẩm đạt 75 m. Chương trình khoan giếng Whiptail-2 cũng đang được tiến hành và gặp phải vỉa cát kết chứa dầu chất lượng tốt có chiều dày tầng sản phẩm khoảng 51 m. Chương trình khoan sẽ được tiếp tục ở cả hai giếng để xác định các vỉa chứa sâu hơn, và kết quả sẽ được đánh giá để phát triển trong tương lai.

Phát hiện Whiptail nằm cách phát hiện Uaru-1 khoảng 4 dặm về phía Đông Nam và cách mỏ Yellowtail khoảng 3 dặm về phía Tây. Giếng Whiptail-1 đang được khoan ở độ sâu 1.795 m nước bởi tàu khoan Stena DrillMAX. Giếng Whiptail-2 nằm cách giếng Whiptail-1 3 dặm về phía Đông Bắc và đang được khoan ở độ sâu 1,895 m nước bởi tàu khoan Noble Don Taylor.  

Vị trí giếng Whiptail 1&2. Nguồn: ExxonMobil

Hiền Trang

Tin liên quan

Chuyên mục

Tin nổi bật