Thứ tư, 30/09/2020

ExxonMobil tiếp tục phát triển mỏ Payara ngoài khơi Guyana

ExxonMobil đã đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng (FID) để tiếp tục phát mỏ Payara ngoài khơi Guyana sau khi nhận được sự chấp thuận của Chính phủ. Payara là dự án thứ 3 trong Lô Stabroek và dự kiến sản xuất tới 220.000 thùng dầu/ngày sau khi khởi động vào năm 2024.
Dự án phát triển mỏ giá trị 9 tỷ USD này sẽ nhắm tới nguồn tài nguyên ước tính khoảng 600 triệu thùng dầu tương đương. Mười trung tâm khoan được quy hoạch cùng với 41 giếng, bao gồm 20 giếng khai thác và 21 giếng phun (injection well).
Dự án đầu tiên của ExxonMobil ngoài khơi Guyana, Liza giai đoạn 1, bắt đầu được khai thác vào cuối năm 2019, vượt xa mức trung bình của ngành dầu khí về thời gian phát triển. Liza giai đoạn 2, đặt mục tiêu khai thác dầu vào đầu năm 2022, sẽ sản xuất tới 220.000 thùng dầu/ngày với tốc độ cao nhất bằng cách sử dụng Liza Unity FPSO, đang được xây dựng ở Singapore.
ExxonMobil đang đánh giá các cơ hội phát triển bổ sung trong Lô Stabroek, bao gồm tài nguyên Redtail, Yellowtail, Mako và Uaru, đồng thời có kế hoạch đưa 5 tàu khoan hoạt động ngoài khơi Guyana vào cuối năm nay.
Lô Stabroek rộng 6,6 triệu mẫu Anh (26.800 km2) với trữ lượng thu hồi ước tính hơn 8 tỷ thùng dầu tương đương. 18 phát hiện cho đến nay đã tạo ra tiềm năng cho ít nhất 5 tàu FPSO sản xuất hơn 750.000 thùng dầu/ngày vào năm 2026.
Esso Exploration and Production Guyana Limited là nhà điều hành và nắm giữ 45% quyền lợi trong Lô Stabroek. Hess Guyana Exploration Ltd. nắm giữ 30% và CNOOC Petroleum Guyana Limited nắm giữ 25%.

Lan Oanh

Tin liên quan

Chuyên mục

Tin nổi bật