Thứ ba, 28/07/2020

Ken Bau-2X giúp PVN hoàn thành kế hoạch gia tăng trữ lượng 2020

Với kết quả giếng khoan 114-Ken Bau-2X (Lô 114 bể Sông Hồng), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết đã về đích sớm kế hoạch gia tăng trữ lượng dầu khí năm 2020.

Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam kiểm tra công tác thi công giếng khoan thẩm lượng 114-Ken Bau-2X.

Hợp đồng dầu khí Lô 114 do Eni Vietnam B.V. là người điều hành, nắm giữ 50% quyền lợi tham gia, ESSAR E&P Ltd. nắm giữ 50% quyền lợi tham gia và đang trong giai đoạn tìm kiếm thăm dò. 
Trong năm 2020, giếng khoan thẩm lượng 114-Ken Bau-2X (cách giếng khoan thăm dò đầu tiên 114-Ken Bau-1X khoảng 2 km) được mở lỗ ngày 29/2/2020, thi công trong vòng 150 ngày, đạt độ sâu 3.690m và gặp một số vỉa chứa có tổng chiều dày trên 110m tại nhiều khoảng trong cát kết tuổi Miocence. 
Eni Vietnam B.V. đã tiến hành thử 2 khoảng vỉa, thu thập tài liệu về mẫu chất lưu cho thấy tích tụ hydrocarbon đáng kể tại phát hiện Kèn Bầu. Với kết quả từ giếng khoan 114-Ken Bau-2X, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết đã về đích sớm kế hoạch gia tăng trữ lượng trong năm 2020.
Eni Vietnam B.V. và ESSAR E&P Ltd. đang xây dựng kế hoạch thẩm lượng tổng thể phát hiện Kèn Bầu trong năm tiếp theo và khoan thăm dò các cấu tạo tương tự tại Lô hợp đồng. Sau đó, Eni sẽ tiến hành lập Báo cáo trữ lượng, Báo cáo phát triển mỏ. Dự kiến, phát hiện Kèn Bầu có thể đưa vào phát triển khai thác từ năm 2028. 
Đây là tiền đề quan trọng cho các hoạt động tìm kiếm, thăm dò cũng như phát triển khai thác tiếp theo tại Lô 114 và các khu vực lân cận, góp phần phát triển công nghiệp điện khí, các sản phẩm từ khí tại khu vực Quảng Trị - Thừa Thiên Huế và miền Trung. 
Kết quả này được xem là điểm sáng chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, cũng như sự phát triển bền vững của ngành Dầu khí Việt Nam trong tương lai.

PVJ

Tin liên quan

Chuyên mục

Tin nổi bật