Thứ năm, 15/07/2021

Lọc hóa dầu Bình Sơn công bố lãi 3.311 tỷ đồng

Kết thúc nửa đầu năm 2021, Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh với lợi nhuận trước thuế ước đạt 3.311 tỷ đồng.