Thứ năm, 20/05/2021

Nhà máy Đạm Phú Mỹ hoàn thành vượt tiến độ bảo dưỡng tổng thể

Ngày 20/5/2021, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo) cho biết Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã hoàn thành công tác bảo dưỡng tổng thể định kỳ, vượt tiến độ 1 ngày so với kế hoạch đề ra. Xưởng ammonia (NH3) đã hoàn thành công tác bảo dưỡng và cho ra sản phẩm vào ngày 18/5/2021, vượt tiến độ 3 ngày.