Thứ bảy, 27/02/2021

Nhà máy Điện Nhơn Trạch 2 đạt mốc 45 tỷ kWh điện

Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 cho biết vào 6 giờ 20 phút ngày 27/2/2021, Nhà máy Điện Nhơn Trạch 2 đã đạt mốc sản lượng 45 tỷ kWh điện thương phẩm phát lên lưới điện Quốc gia chỉ sau hơn 9 năm vận hành thương mại (tính từ ngày 16/10/2011).