Thứ sáu, 02/04/2021

PTSC cung cấp tàu và dịch vụ vận hành kho nổi chứa LPG lạnh tại khu vực phía Bắc

Ngày 2/4/2021, Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS)  và Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã ký “Hợp đồng cung cấp tàu và dịch vụ vận hành tàu kho nổi chứa LPG lạnh tại khu vực phía Bắc”.