Thứ hai, 03/08/2020

PV GAS và PVChem ký kết thỏa thuận hợp tác

Ngày 3/8/2020, tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) và Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác.

Tổng giám đốc PV GAS Dương Mạnh Sơn và Tổng giám đốc PVChem Hoàng Trọng Dũng ký kết Thỏa thuận hợp tác.
Theo đó, PV GAS ủng hộ chủ trương PVChem cùng các đơn vị thành viên/chi nhánh tham gia cung cấp các sản phẩm (hóa chất, quặng sắt, xi măng bền sunfat,…), dịch vụ kỹ thuật/công nghiệp (dịch vụ bảo vệ kim loại bằng anode hy sinh và dòng điện ngoài, dịch vụ kiểm định trên cơ sở phân tích rủi ro RBI, dịch vụ xử lý môi trường, dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, logistic,…) trên cơ sở đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ và giá cả cạnh tranh, tuân thủ quy định pháp luật, góp phần gia tăng giá trị sản xuất kinh doanh của PV GAS và các đơn vị thành viên/trực thuộc. 
PV GAS đồng ý về chủ trương cung cấp nguồn nhiệt lạnh (cold energy) từ các dự án kho cảng LNG tại Thị Vải cho nhà máy sản xuất khí công nghiệp cho PVChem và đối tác của PVChem trên nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công trình và hiệu quả dự án của PV GAS. 
Các bên trao đổi, hỗ trợ tìm hiểu, nghiên cứu cơ hội hợp tác đầu tư các dự án trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh; hợp tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ vào sản xuất của 2 đơn vị. Trong đó, nghiên cứu các phương án, cơ hội đầu tư sử dụng nhiệt lạnh của các dự án kho chứa LNG của PV GAS: PV GAS ủng hộ PVChem cùng tham gia nghiên cứu (R&D) các phương án, đánh giá cơ hội đầu tư sử dụng nguồn nhiệt lạnh từ các dự án kho chứa LNG của PV GAS để tăng hiệu quả kinh tế các dự án LNG, bảo vệ môi trường, cũng như sử dụng hiệu quả nguồn nhiệt lạnh của các dự án. PV GAS ủng hộ và tạo điều kiện để PVChem giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ cốt lõi có lợi thế cạnh tranh của PVChem đến các đơn vị thành viên/ trực thuộc như: cung cấp hóa chất, lĩnh vực hóa kỹ thuật, chống ăn mòn, sản phẩm xi măng bền sunfate, quặng sắt, dịch vụ bảo vệ kim loại bằng anode hy sinh…
Theo Chủ tịch PVChem Trương Đại Nghĩa, PVChem cam kết cung cấp sản phẩm, dịch vụ đảm bảo chất lượng, tiến độ và giá cả cạnh tranh, đóng góp và gia tăng chuỗi giá trị khai thác và sử dụng nguồn năng lượng dầu khí. Các nội dung hợp tác hoàn toàn phù hợp với năng lực, nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của PV GAS và PVChem và là tiền đề cho PVChem thực hiện thành công Chiến lược phát triển đến năm 2035, kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.  

Hồng Trang

Tin liên quan

Chuyên mục

Tin nổi bật