Thứ sáu, 09/07/2021

PVCFC sản xuất 456 nghìn tấn phân bón trong nửa đầu năm 2021

Ngày 9/7/2021, Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HoSE: DCM) và Công ty CP Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSC) đã gặp gỡ trực tuyến với các nhà đầu tư để chia sẻ về chiến lược đồng hành, chính sách cổ đông cùng các vấn đề trọng tâm như: xu hướng giá phân bón thời gian tới (với bối cảnh đã tăng tưởng nóng cả trong và ngoài nước), tác động của giá dầu, lộ trình thoái vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại doanh nghiệp…