Thứ năm, 18/06/2020

PVChem “bứt phá” để phát triển bền vững

Mặc dù có rất nhiều khó khăn phía trước song Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem, mã cổ phiếu PVC) tập trung huy động mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, làm tiền đề thực hiện thành công kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 và chiến lược phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn mới. Các giải pháp trọng tâm sẽ được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của PVChem diễn ra vào chiều ngày 22/6/2020.

“Bứt phá” trong năm 2019
Năm 2019 là đánh dấu thành công của PVChem khi phải đối mặt với khó khăn do sức ép cạnh tranh từ các đối thủ lớn, nhu cầu thị trường sụt giảm, sản phẩm đầu vào khan hiếm… song bằng các giải pháp quyết liệt, đồng bộ, PVChem đã vượt qua khó khăn, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh với tổng doanh thu đạt 2.287 tỷ đồng (vượt 17% so với kế hoạch năm), tổng lợi nhuận trước thuế đạt 45,2 tỷ đồng (vượt 181% so với thực hiện năm 2018), nộp ngân sách Nhà nước 151 tỷ đồng (vượt 96% so với kế hoạch năm).

 
Biểu đồ doanh thu hợp nhất thực hiện năm 2019

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tìm kiếm cơ hội hợp tác, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, PVChem đã đạt được kết quả tích cực trên cả 3 trụ cột là sản xuất - kinh doanh - dịch vụ. Hoạt động sản xuất được duy trì ổn định với các sản phẩm chính như: Xi măng G, Silicar Flour và Bentoite API. Hoạt động kinh doanh chuyển biến tích cực với việc cung cấp các sản phẩm hóa chất cho cả khâu đầu, khâu sau và các đơn vị ngoài ngành. Lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật được duy trì ổn định và hiệu quả, giữ vai trò chủ đạo trong cơ cấu sản phẩm dịch vụ và đóng góp rất lớn vào kết quả sản xuất kinh doanh chung của PVChem. 
Năm 2019 cũng đánh dấu sự thay đổi lớn của PVChem trong công tác quản lý, quản trị, điều hành với mục tiêu đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và người lao động. PVChem đã xây dựng Chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến 2035 và Kế hoạch 5 năm 2020 - 2025. Đồng thời, PVChem chú trọng xây dựng cơ chế phát huy nguồn lực, tăng tính chủ động cho các đơn vị và xây dựng mới cơ chế tiền lương, thưởng, chế độ đãi ngộ để khuyến khích và thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao; đẩy mạnh hợp tác với các đối tác và nghiên cứu các sản phẩm dịch vụ mới. 


Biểu đồ lợi nhuận hợp nhất thực hiện năm 2019

Ổn định để phát triển bền vững
Trong năm 2020, dịch bệnh Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế thế giới, đặc biệt là đối với ngành Dầu khí. PVChem đã xây dựng các kịch bản ứng phó linh hoạt với tác động kép từ dịch bệnh và giá dầu giảm sâu, tối ưu hóa hoạt động, tiết giảm các chi phí, giảm giá sản phẩm/dịch vụ, với mục tiêu duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, hướng tới sự phát triển bền vững trong dài hạn. 
Năm 2020 cũng là năm đầu tiên PVChem thực hiện Chiến lược phát triển mới với những bước chuyển mình mạnh mẽ và toàn diện, tập trung phát triển cả 3 lĩnh vực sản xuất - kinh doanh - dịch vụ, trong đó đặt trọng tâm duy trì dịch vụ cốt lõi là dung dịch khoan. Đồng thời, PVChem sẽ tiếp tục gia hạn Hợp đồng liên doanh và mở rộng lĩnh vực hợp tác với đối tác Schlumberger tại M-I Vietnam ngoài lĩnh vực hợp tác truyền thống là dung dịch khoan như: xi măng công nghệ cao, ngăn cách nước, gia tăng thu hồi dầu... 
Bên cạnh đó, PVChem cũng tập trung nghiên cứu và phát triển các lĩnh vực mới như: đầu tư hệ thống sản xuất, kinh doanh hóa chất công nghiệp; dịch vụ hóa kỹ thuật, khí công nghiệp PVChem tiếp tục đẩy mạnh công tác tác tái cấu trúc phù hợp cho từng giai đoạn và tình hình thực tế; chú trọng công tác quản trị doanh nghiệp, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhận lực, đặc biệt là đội ngũ trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ; tăng cường kiểm soát, tiết giảm chi phí, quản lý sử dụng vốn an toàn, hiệu quả... 
PVChem đã chính thức đổi tên từ Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC) thành Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem) với Slogan “Cam kết đến thành công” và thay đổi bộ nhận diện thương hiệu mới để thể hiện đầy đủ, toàn diện, bao trùm các lĩnh vực hoạt động, tạo sự khác biệt, thể hiện tầm nhìn, khát vọng, niềm tin mới.
Mặc dù còn rất nhiều khó khăn phía trước, song PVChem tập trung huy động mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, làm tiền đề thực hiện thành công kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 và chiến lược phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn mới.

Hồng Trang

Tin liên quan

Chuyên mục

Tin nổi bật