Thứ tư, 09/06/2021

PVChem cung cấp dịch vụ làm sạch khoang chứa tàu chở dầu cho DQS

Ngày 8/6/2021, Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem) đã ký Hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ làm sạch khoang chứa dầu của tàu chở dầu với Công ty TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS).