Thứ tư, 09/06/2021

PVChem và SISBV gia hạn Hợp đồng liên doanh M-I Vietnam đến năm 2031

Ngày 8/6/2021, Lễ ký gia hạn Hợp đồng liên doanh M-I Vietnam giữa Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem) và Schlumberger Investment Services B.V (SISBV) được tổ chức trực tuyến tại các điểm cầu Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Vũng Tàu, Hague (Hà Lan), Kuala Lumpur (Malaysia), Bangkok (Thái Lan) và Yangon (Myanmar).