Thứ hai, 31/05/2021

PVEP tăng cường các hoạt động khoan, phát triển mỏ

Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) cho biết trong 5 tháng đầu năm 2021, sản lượng khai thác dầu khí đạt 1,49 triệu tấn dầu quy đổi, vượt kế hoạch 5%.
Cụm mỏ Sư Tử hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng tháng 5/2021. Ảnh: PVEP

Trong đó, sản lượng khai thác dầu thô đạt 0,22 triệu tấn (toàn đề án: 0,42 triệu tấn), vượt kế hoạch 10%; sản lượng khí xuất đạt 84 triệu m3 (toàn đề án: 186 triệu m3). PVEP đạt tổng doanh thu 11,513 nghìn tỷ đồng (vượt kế hoạch 36%), nộp ngân sách Nhà nước 3,155 nghìn tỷ đồng (vượt kế hoạch 54%). 
Trong thời gian tới, PVEP cho biết đang tăng cường các hoạt động khoan, phát triển mỏ; điều hành hiệu quả hoạt động khai thác tại các mỏ, thúc đẩy các giải pháp gia tăng thu hồi dầu khí, cũng như tập trung vào nhiệm vụ bảo trì/bảo dưỡng các mỏ, giàn theo kế hoạch nhằm đảm bảo hiệu quả, an toàn và hoàn thành chỉ tiêu sản lượng khai thác năm 2021.
Đặc biệt, PVEP tiếp tục bám sát tiến độ triển khai các công việc liên quan đến phát triển mỏ Sư Tử Trắng giai đoạn 2 (Lô 15-1), mỏ Đại Hùng giai đoạn 3 (Lô 05-1a), mỏ Cá Tầm (Lô 09-3/12), mỏ Kình Ngư Trắng và Kình Ngư Trắng Nam (Lô 09-2/09), mỏ Bir Seba giai đoạn 2 (Lô 433a & 416b), đồng thời tiếp tục rà soát tối ưu triển khai các dự án phát triển mỏ khác.
Hồng Minh

Tin liên quan

Chuyên mục

Tin nổi bật