Thứ bảy, 17/04/2021

VPI và PVOIL hợp tác nghiên cứu về pin và trạm sạc cho xe ôtô điện

Ngày 17/4/2021, tại TP. Hồ Chí Minh, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) và Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) đã ký “Hợp đồng khung dịch vụ tư vấn nghiên cứu về pin và trạm sạc cho xe ôtô điện”.