Giới thiệu

Tạp chí Dầu khí là Tạp chí khoa học của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam xuất bản số đầu tiên vào tháng 1/1972, đang hoạt động theo Giấy phép hoạt động báo chí số 100/GP-BTTTT ngày 15/4/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 


Trong 46 năm qua, Tạp chí Dầu khí đã góp phần công bố các kết quả nghiên cứu khoa học mới nhất, phổ biến và khuyến khích áp dụng các công nghệ mới, phương thức quản lý tiên tiến trên thế giới nhằm mục tiêu phát triển bền vững ngành Dầu khí Việt Nam. Tạp chí Dầu khí tập trung vào các vấn đề khoa học trong các lĩnh vực: tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí, lọc hóa dầu, công nghiệp khí, công nghiệp điện, dịch vụ kỹ thuật dầu khí chất lượng cao, kinh tế quản lý dầu khí, công nghệ công trình dầu khí... Cụ thể, Tạp chí Dầu khí liên tục công bố các nghiên cứu về đánh giá tiềm năng dầu khí ở biển Đông; đăng tải các nghiên cứu chuyên sâu về thân dầu trong móng, gia tăng thu hồi dầu, công nghệ và cơ chế phù hợp để phát triển các mỏ nhỏ, cận biên; các đối tượng tìm kiếm thăm dò phi truyền thống (như tầng chứa chặt sít, bẫy địa tầng, khí than, khí đá phiến, băng cháy); công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công trình/nhà máy; vấn đề sản xuất và tiêu thụ nhiên liệu sinh học, các biện pháp chống ăn mòn, an toàn môi trường dầu khí…


Đồng thời, Tạp chí Dầu khí tập trung xây dựng diễn đàn để các nhà khoa học trong và ngoài nước công bố, trao đổi các kết quả nghiên cứu khoa học, các kinh nghiệm sáng kiến cải tiến kỹ thuật và áp dụng khoa học công nghệ, sáng kiến/sáng chế vào sản xuất, các biện pháp cải tiến tổ chức quản lý, giải pháp làm tăng hiệu quả vận hành công trình/nhà máy…


Với việc xuất bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh, Tạp chí Dầu khí đã thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu, tập đoàn/công ty dầu khí quốc tế, các tổ chức/viện nghiên cứu, trường đại học trong khu vực và trên thế giới; đồng thời là cầu nối giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với đối tác, bạn bè quốc tế.